Cele projektu

  •      uświadomienie sobie przez uczących się z różnych grup zawodowych, jak wygląda ich własne środowisko pracy i porównanie go               w dyskusjach z innymi grupami zawodowymi
  •      poznanie środowiska  pracy, ludzi, kultury i tradycji krajów partnerskich
  •      kształtowanie otwartości w stosunku do ludzi z innych krajów, kultur i wyznań religijnych
  •      motywowanie uczniów do nauki języków obcych
  •      kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach dnia codziennego
  •      używanie  nowych technologii jako międzynarodowych instrumentów komunikacji 

Copyright 2014. All Rights Reserved.